Ώρες

Δραστηριότητα

Εισηγητής

Παρασκευή 9/9

13.00-14.30

Εγγραφή συμμετεχόντων

14.30-15.00

Έναρξη του Θερινού Σχολείου – Υποδοχή των συμμετεχόντων

15.00-16.30

Η «κοινότητα» και η σχέση των χορών με τον τόπο και τους ανθρώπους του

(Ενότητες: Α, Γ)

Ιω. Μάνος

16.45-18.15

Χορός, χώρος και τόπος:

Βιωματικό εργαστήριο πρακτικής άσκησης με χορούς των Σερρών (Ενότητες: Α, Β, Γ)

Χρ. Παπακώστας

18.15-18.45

Διάλειμμα

18.45-20.15

Η έρευνα του χορού:

Μεθοδολογία και τεχνικές συλλογής πληροφοριών για το χορό

(Ενότητες: Α, Β, Γ)

Ιω. Μάνος

20.30-22.00

Από το χοροδιδάσκαλο στον ερευνητή (Ενότητες: Α, Β, Γ, Δ)

Χρ. Παπακώστας

Σάββατο 10/9

8.30-10.00

Χορευτικό ρεπερτόριο: από τη συλλογή στη σκηνική παρουσίαση
( Ενότητες: Α, Β, Γ, Δ)

Χρ. Παπακώστας

10.15-11.45

Η αλλαγή της κίνησης μέσα στο χρόνο
Βιωματικό εργαστήριο πρακτικής άσκησης με χορούς της Φλώρινας
Ενότητες: Α. Β, Γ, Δ)

Ιω. Μάνος

12.00-13.30

Αναστοχασμός για την έρευνα του χορού στην κοινότητα
( Ενότητες: Α & Δ)

Μ. Κουτσούμπα

13.30-14.30

Διάλειμμα και μεσημεριανό φαγητό

14.30-16.00

Βιωματικό εργαστήριο πρακτικής άσκησης: διδάσκοντας χορό σήμερα (Ενότητες: Α, Β, Γ & Δ)

Μ. Κουτσούμπα

16.15-17.45

Η διδασκαλία του χορού
Βιωματικό εργαστήριο πρακτικής άσκησης ( Ενότητες: Α, Β, Γ, Δ)

Δημ. Γουλιμάρης

18.00-19.30

Η διδασκαλία του χορού
Βιωματικό εργαστήριο πρακτικής άσκησης ( Ενότητες: Α, Β, Γ, Δ)

Δημ. Γουλιμάρης

19.30-21.30

Στρογγυλή τράπεζα

«Από την κοινότητα στη χοροδιδασκαλία

και από ‘κει στη σκηνική παρουσίαση»

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Λευτέρης Δρανδάκης, Στέργιος Θεοχαρίδης, Βασίλης Καρφής, Νάνσυ Χαρμαντά

Συντονίζει o Ιωάννης Μάνος

22.00

Γλέντι με ζωντανή μουσική

Κυριακή 11/9

9.30-11.00

Αναστοχασμός για τη διδασκαλία του χορού και τη σκηνική παρουσία του
(Ενότητες Β, Γ & Δ)

Μ. Κουτσούμπα

11.15-13.15

Πολιτιστικοί φορείς, οργάνωση και διαχείριση χορευτικών εκδηλώσεων
(Ενότητα Δ)

Δημ. Γουλιμάρης

13.30-15.30

Στρογγυλή τράπεζα

«Παράσταση του χορού πέρα από τη σκηνή; Που, πως και για ποιον;

Εναλλακτικά πλαίσια σκηνικής παρουσίασης

και πολιτιστικής διαχείρισης του χορού»

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Ρένα Λουτζάκη, Ζωή Μάργαρη

Μαρία Κουτσούμπα, Χρήστος Παπακώστας

Συντονίζει ο Δημήτρης Γουλιμάρης

15.30-16.00

Σύνοψη, συμπεράσματα, επισημάνσεις,

κλείσιμο των εργασιών του Θερινού Σχολείου